Notāra un zvērināta tulka apliecināti tulkojumi


zvērināts tulks

Tulkojumu birojs “Tulku Fabrika” piedāvā notāra vai zv. tulka apliecinātus tulkojumus.
Notāra apliecināts tulkojums – pasākums, kas nepieciešams dokumentu oficiāla tulkojuma legalizācijai, lai ar šiem dokumentiem varētu veikt turpmākas darbības. Notariāls tulkojumu apliecinājums

  • pasu
  • izziņu
  • testamentu
  • iesniegumu
  • pilnvaru
  • un citu dokumentu

piešķir tulkojumam juridisku spēku. Notārs kalpo par garantu tam, ka dokumentu tulkojums veikts saskaņā ar visiem likumdošanas noteikumiem un niansēm.

Zvērināta tulka apliecināts tulkojums – jebkura veida tulkojuma apliecinājums, ko veic zvērināts tulks. Tulka paraksts kalpo par garantu tam, ka Jūsu tulkojums ir kvalitatīvi izpildīts un tulkojuma veicējs nes kriminālatbildību par tulkota teksta saturu.

Mūsu kolektīvam ir ilgu gadu pieredze tulkošanas nozarē

Kontakti

Tulkošanas birojs “Tulku Fabrika”

Adrese: Kr. Barona 32-1, Rīga, LV-1011 (ieeja no Barona ielas)

Tel.: +371 67286067

Fakss: +371 67280286

Mob. tel.: +371 26695222 vai +371 26667447 vai +371 29283980

​e-pasts: info@ztb.lv

Darba laiks: 8:30 – 18:00 (darba dienās)
Sestdienās mūs var sazvanīt!