Mutiskie tulkojumi


Mūsu tulkojumu birojs sniedz telefonsarunu, lietišķo tikšanos, audio-videoierakstu un tml. profesionāla mutiska tulkojuma pakalpojumus. Tulkojumus veic augsti kvalificēti tulki ar atbilstošu izglītību un lielu darbu pieredzi. Mūsu štatā ir gan vietējie tulki ar augstāko filoloģisko izglītību, gan arī ārzemju speciālisti, ar augstāko izglītību, kuriem pieprasīta valoda ir dzimtā. Pēc klienta prasības mēs nodrošinām tulku operatīvu izbraukumu Latvijas robežās un ārpus tās, jebkurā pasaules valstī.

Mūsu tulkojumu birojs sniedz profesionāla sinhronā tulkojuma pakalpojumus. Mutisks sinhronais tulkojums tiek īstenots vienlaikus ar runātāju. Pārsvarā, sinhronais tulkojums tiek izmantots konferencēs, semināros un citos pasākumos ar lielu dalībnieku skaitu un paredz speciālu aprīkojumu tulkiem (speciāli aprīkota kabīne) un pasākuma dalībniekiem (austiņas). Vajadzības gadījumā mūsu birojs spēj nodrošināt visu nepieciešamo aprīkojumu

sinhronais tulkojums
Zvērināta tulka apliecināts tulkojums – jebkura veida tulkojuma apliecinājums, ko veic zvērināts tulks. Tulka paraksts kalpo par garantu tam, ka Jūsu tulkojums ir kvalitatīvi izpildīts un tulkojuma veicējs nes kriminālatbildību par tulkota teksta saturu.

Mūsu kolektīvam ir ilgu gadu pieredze tulkošanas nozarē

Kontakti

Tulkošanas birojs “Tulku Fabrika”

Adrese: Kr. Barona 32-1, Rīga, LV-1011 (ieeja no Barona ielas)

Tel.: +371 67286067

Fakss: +371 67280286

Mob. tel.: +371 26695222 vai +371 26667447 vai +371 29283980

​e-pasts: info@ztb.lv

Darba laiks: 8:30 – 18:00 (darba dienās)
Sestdienās mūs var sazvanīt!